Yin & Yang

Forskelligheden er ligningen mellem lige og ulige,

at være ligeværdige og ligebyrdige, og noget der er ligegyldigt?

Hvor går grænsen mellem lige og ulige?

Er det som grænsen mellem det rimelige og det urimelige,

eller er det som grænsen i at være genial eller sindssyg?

Er det sort og hvidt, eller er det

Yin & Yang,

som to modpoler der komplementerer hinanden, og derved bliver ligheden

og uligheden en symbiose og en optimering af synergi, der gør det værd at være

sammen, at leve sammen, at være hinandens modpoler med komplementære kræfter,

der gør fællesskabet stærkere end aleneskabet, eller er det naturens lov, at

modsætninger mødes for at alle parametre der skal til, er til stede for at modstå

udfordringer på livets vej, eller er det for at det kan bringes videre til næste led og

skabe de elementer, der giver en solid og sikker vej?

Eller er det fordi, at skaberen var i FI, måske gået i hi eller sagde

”Det må de da kunne li´”

 

MHM – 2012

yin yang digt michael hoerup

COPYRIGHT © Michael Hørup Møller, DK-Vejle

Kopiering, videredistribution eller anden gengivelse kan kun finde sted efter klar aftale med forfatter