”Mennesket er så differentieret som opfattet af sig selv”

Spirituel / Spirit

Digte Michael Hørup
Key to infinity

Key to infinity

Love, Purify, Divine feminine

Digt, 2016

Digt, 2016

Digtet er skrevet i en periode over tre år. Først i 2018 fandt jeg ud af, hvorfor jeg har skrevet det.