Når stjernen vinker

Her sidder jeg, og kigger op

Hvor er du, kigger du mon ned?

Jeg savner dig, men ved, du har det vel

Du er ved Englen nu, der er slet ingen tårer

Endelig ro som du sidder der, favnet af hendes kraft

 

Revet væk i en stormfuld blæst

Du kiggede på mig, du kiggede på dig

Og smilede kærligt, da du svævede blufærdigt

Til mig ned du blinker, det ses når stjernen glimter

Du er i lyset der skinner, lyset helt uden flimmer

 

Livet her er skønt, ofte dog taget på skrømt

Du er foruden nu, det ræs der er som deja-vu

Jeg savner dig mit anker, og sender dig hjertets tanker

Du sidder nu trygt i ly, der på stjernens milde sky

Og skal ikke mere tinge, blot skærmet af englens vinge

 

Tårer har jeg grædt, til mit øje blev ganske træt

En tåre fra øjet mit, den sender jeg til dit

Jeg savner dig, og sender et lys fra mig

Mine tårer er nu i exit, og hjertet det er frit

Tårer har jeg grædt, men atter er mit harnisk ret

 

Smerte så stor er draget til kor

Jeg er nu vidende, vi mødes igen; stiltiende

Vi ses min fælle, når jeg letter som nælde

Lige der sidder du, så fjernt og dog lige nu

Hils alle tæt på dig, kram dem lidt fra mig

  

Når stjernen vinker tanker, så ved jeg, at englen banker

Det venter jeg ej med længsel, men vil blot være uden væsen

Vi ses igen, vent på mig, ved lejrbålet finder jeg dig

Lige der i stjernens skær, det klareste af spær

Når min tid er føje, vil hvide duer lulle mig til køje

 

 

 

MHM – 2011

naar stjernen vinker michael hoerup digt

COPYRIGHT © Michael Hørup Møller, DK-Vejle

Kopiering, videredistribution eller anden gengivelse kan kun finde sted efter klar aftale med forfatter