FLYV

I strømmen at stå

nikke, bøje, knæle må

eskalerer mere end din lære

ladt tilbage i hære

flyv, flyv lille fugl

flyv med flokken

med dine vinger i gabestokken

 

Sig hvad du vil agte

lad det usagte blive det sagte

find din sti og lad henstå

eller bliv i de grå at forgå

flyv, flyv store fugl

flyv for dig selv

spred dine vinger over bælt

 

Flyv, flyv, flyv lille fugl

flyv i kor og svind som fodspor

Flyv, flyv, flyv store fugl

spred dine vinger og reformér med klinger

 

MHM – 2011

flyv fugl digt michael hoerup

COPYRIGHT © Michael Hørup Møller, DK-Vejle

Kopiering, videredistribution eller anden gengivelse kan kun finde sted efter klar aftale med forfatter