Farmand Michael Hørup
Farmand (Soft cover)

Udgivelsesår:    2014 - Juni - 176 sider

Genre:               Børn, fædre, mænd

Målgruppe:       Mænd, kommende fædre, kvinder, kommende mødre

Download:        Uddrag

Bestil bogen:     Bogpriser / MHM-ORD

Anmeldelser:    Klik her

Den vigtigste udfordring i livet er at blive og ikke mindst at være forælder. Det er begyndelsen på en rejse, hvor en usynlig rejsefører i en snuptagsløsning vrider ens perspektiv, så posen med holdninger, følelser og værdier bliver rystet i en sådan grad, at nogle ender med at vende vrangen ud. Og vrangen bliver vendt ud – på en selv, ens identitet og ens prioriteter.

Som mand er det ikke kun et spørgsmål om de valg, man bliver eksponent for som far, men også om overvejelser om fødsel, fødselsforberedelse, fraværet af nattesøvn, omsorg for barnets tarv og rejsen i den spidsrod af udfordringer, der følger med når man forsøger at give de bedst mulige rammer og retningslinjer for sit barn. Forventninger fra et paradigmefyldt samfund og samspillet mellem de feminine og maskuline værdier er udfordringer, der tvinger en til eftertanke, både i forhold til sig selv og ikke mindst det forandrende samfund, vi lever i.

Jeg er far til to drenge. Min første søn blev født den 8. september 2008, min anden søn den 20. oktober 2010.

Denne bog er – på godt og mindre godt – mine refleksioner, overvejelser og perspektiv på de valg, jeg har taget som far.

Hvorfor har jeg skrevet denne bog?

 

”Du skal være en god rollemodel for dine børn” sagde en ”klog” mand til mig, da jeg var blevet far. ”Hvordan ser sådan en ud?” spurgte jeg. ”Du skal forberede dine børn til de forventninger, som samfundet har til dem og du skal være et godt eksempel” svarede den kloge mand. ”Jeg SKAL ikke noget som helst” svarede jeg ”Skaller er noget høns spiser”. Det svarede den kloge mand ikke på, han løftede bare øjenbrynene og så underlig ud. I dag synes jeg ikke, den kloge mand er særlig klog.

 

Jeg er ikke ekspert i at opdrage børn, men jeg har forsøgt og forsøger undervejs, for det ser jeg som den vigtigste udfordring i min vigtigste opgave i livet.

 

Jeg blev, i arbejdsmæssige, personlige, omgangskreds- institutionsmæssige og ikke mindst i familiær henseende mødt med krav om noget, som jeg ikke kunne identificere mig med. Hvilket valg tager man så? Hvad gør man så?

 

Vi bliver bombarderet med forventninger om at ændre, omstille, tilpasse og ikke mindst forandre os. Hvornår blev det en menneskelig værdi, at vi mennesker, uden at reflektere, stiltiende accepterer et mantra om at assimilere os i et samfund, hvor vi bliver udsat for en sand byge af kommercielle og liberalistiske bagholdsangreb.

 

Jeg skrev denne bog for at give mit perspektiv på det, der sker i det virkelige liv. Der bliver talt, jeg vil til tider kalde det tågesnak, fra mange interessenter udi familiers velbefindende. Dette er sig gældende for politikere, arbejdsgivere og orakler inden for en postuleret videnskab, der vil 'os' det bedste, selv når vores egen identitet er truet.

 

Jeg undrer mig over årsagen til at vi, uanset vores mange gode intentioner, i nogle tilfælde blot ser til, mens eliten dikterer os om hvordan vi bliver gode samfundsborgere. Jeg undrer mig over grunden til, at værdier som fælleskabets sammenhængskraft er blevet erstattet af en egoistisk og selviscenesættende projicering af eget ego. Jeg undrer mig over grunden til, at så mange i vores samfund er tilhængere af og bruger deres demokratiske ret på at støtte magthavere i deres retning om at øge uligheden i samfundet. Jeg undrer mig over, at begrebet ansvar har ændret sig fra objekt til subjekt og jeg undrer mig over, at så mange mennesker mener at kende til andres personlige ansvar. Jeg undrer mig over, at nogle virksomheder, grupperinger og enkelte individer, som har fravalgt grundlæggende værdier og en basal etisk standard, til stadighed nyder at være udnævnt til samfundets vigtigste ressource. Jeg undrer mig over trangen til, at så mange fokuserer på et dikterende mantra om sin egen status og i mindre grad det, som er vores fremtids råstof.

 

 

Anmeldelser af bogen "Farmand"

 

Anmelder: